Grupa EPL

Forum Ukraińskie

Aktualne wydarzenia w Unii Europejskiej i na świecie powodują, że dla wielu osób kraje Partnerstwa Wschodniego, w tym Ukraina, schodzą na dalszy plan. Mając na uwadze, że Ukraina jednocześnie boryka się z inwazją wojsk rosyjskich oraz jest w trakcie trudnych reform, Centrum Polityki Europejskiej – European Policy Centre (EPC) podjęło bardzo ważną inicjatywę. Ma ona na celu zapewnienie Ukrainie miejsca w europejskim dyskursie politycznym i stworzenie tzw. „Forum Ukraińskiego”, które ma być głównym miejscem dyskusji na tematy ukraińskie i stosunki UE-Ukraina. Zainicjowanie tego przedsięwzięcia odbędzie się w czwartek, 27 kwietnia, w budynku EPC, a Prof. Dariusz Rosati jako Przewodniczący Delegacji Parlamentu Europejskiego ds. Ukrainy będzie jednym z zaproszonych prelegentów otwierających Forum. 

czytaj dalej

Konferencja w sprawie raportów zawierających kluczowe informacje podatkowe dużych firm

Aktualnie jednym z kluczowych dokumentów legislacyjnych w Komisji ECON w Parlamencie Europejskim jest dossier dotyczące publikowania 'CbCR' czyli raportów zawierających kluczowe informacje podatkowe dużych firm. Prof.Rosati jako kontrsprawozdawca Grupa EPL w Parlamencie Europejskim w Komisji ECON organizuje konferencję na ten temat. Wraz z przedstawicielami OECD, Komisji Europejskiej, Accountancy Europe i PwC Polska chcemy zastanowić się, co ten dokument oznacza dla konkurencyjności firm z UE i unijnego klimatu inwestycyjnego.

Zapraszamy serdecznie zainteresowanych, ale prosimy o uprzednią rejestrację na e-mail dariusz.rosati-office@ep.europa.eu.

czytaj dalej

Staże w Parlamencie Europejskim

Do 15 maja istnieje możliwość aplikowania na płatne staże dla absolwentów w Parlamencie Europejskim. Parlament oferuje kilka opcji odbycia stażu, w celu zapewnienia młodym ludziom możliwości odbycia szkolenia zawodowego i zdobycia wiedzy na temat Parlamentu Europejskiego i jego działalności.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod poniższym linkiem

czytaj dalej

Klub Obywatelski w Łodzi

Zapraszamy na spotkanie Klub Obywatelski, które odbędzie się 21 kwietnia o godzinie 18:00. W spotkaniu udział wezmą Witold Stępień oraz Dariusz Rosati, a rozmawiać będziemy na temat "Polska dla Unii, Unia dla Polski".

czytaj dalej

Śniadanie robocze w sprawie rozporządzenie nawozowego

Podczas roboczego śniadania Prof. Rosati tłumaczył, dlaczego nowe rozporządzenie nawozowe musi być swoistym kompromisem pomiędzy ochroną środowiska, a daniem przestrzeni naszym europejskim firmom nawozowym do dalszego rozwoju. Pozwoli nam to nie być zależnym od monopolistycznej pozycji Rosji na rynku nawozowym.

czytaj dalej