Grupa EPL

Klub Obywatelski w Kołobrzegu

Profesor Dariusz Rosati oraz Jarosław Wałęsa spotkali się z kołobrzeżanami na spotkaniu Klubu Obywatelskiego w Centrum Kształcenia Praktycznego w Kołobrzegu. Na spotkaniu rozmawiano m.in.: o jakości prawa, rozdziale państwa od kościoła, ale przede wszystkim o obecnej sytuacji politycznej. 

– Wszystkie dziedziny życia będą podporządkowane Jarosławowi Kaczyńskiemu. (…) Planem polskiego rządu i planem Jarosława Kaczyńskiego jest zaprowadzenie w Polsce systemu totalitarnego – ostrzegał europoseł Dariusz Rosati. 

 

Profesor przypominał, że totalitaryzm polega na przejmowaniu kontroli nad wszystkimi obszarami życia. Jako przykłady podawał niszczenie samorządności, wolności mediów, sądownictwa oraz organizacji pozarządowych.

czytaj dalej

Komisja ds. Ukrainy

Podczas wspólnego posiedzenia Delegacji ds. Ukrainy, której przewodzi Prof. Rosati, oraz Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego odbyła się dyskusja z Ministrem Spraw Zagranicznych Ukrainy - Pavlo Klimkinem. Dyskusja dotyczyła przede wszystkim aktualnej sytuacji bezpieczeństwa oraz sytuacji ekonomicznej naszych wschodnich sąsiadów, jak również aktualnych reform w kraju (m. in. walki z korupcją, zapobieganiu propagandy itd.).

czytaj dalej

Zgłoś się do drugiej edycji gry miejskiej!

9 czerwca 2017 r. w godz. 10:00-13:00 w Szczecinie zostanie przeprowadzona II europejska gra miejska przygotowana przez Biuro Poselskie Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Dariusza Rosatiego. Głównym celem gry jest popularyzacja wiedzy nt. organizacji europejskich, wykorzystania funduszy europejskich w województwie zachodniopomorskim oraz promowanie aktywnego spędzania czasu. Zadaniem uczestników będzie odnalezienie 10 punktów rozmieszczonych na terenie miasta oraz rozwiązanie określonych zadań. Uczestnicy mogą zgłaszać się indywidualnie, bądź drużynowo (maksymalnie 3 osoby). Udział w zabawie jest bezpłatny. Trzy najlepsze zespoły w nagrodę pojadą na wyjazd studyjny do Brukseli. Więcej informacji na stronie www.europejskagramiejska.pl 

czytaj dalej

Przyjęto rozporządzenie wizowe dla Ukrainy

W grudniu 2015 r. Komisja stwierdziła, że ??Ukraina spełniła wszystkie kryteria planu liberalizacji systemu wizowego, a zatem była gotowa do zwolnienia z obowiązku wizowego. Dnia 20 kwietnia 2016 r. Komisja opublikowała wniosek w sprawie liberalizacji systemu wizowego dla posiadaczy paszportów ukraińskich. Rada i Parlament Europejski osiągnęły porozumienie w sprawie wniosku w dniu 28 lutego 2017 r. 12.05.2017 r.  Rada przyjęła rozporządzenie w sprawie liberalizacji wizowej dla Ukrainy! To świetna wiadomość, bo już najprawdopodobniej w czerwcu nasi sąsiedzi będą mogli przebywać na terytorium UE przez 90 dni. Liberalizacja wiz to możliwość budowania mostów - kulturowych, gospodarczych i osobistych! 

czytaj dalej

Dziś - 9 maja - obchodzimy Dzień Europy!

Dzień Europy (9 maja) jest dniem, w którym co roku świętujemy pokój i jedność w Europie. 9 maja przypada rocznica podpisania historycznej Deklaracji Schumana. W swoim przemówieniu wygłoszonym w Paryżu w 1950 r. Robert Schuman (ówczesny francuski minister spraw zagranicznych) zaproponował nową formę współpracy politycznej w Europie, która uniemożliwiłaby wybuch nowej wojny.

Jego pomysł polegał na utworzeniu ponadnarodowej instytucji europejskiej sprawującej zarząd nad całą produkcją węgla i stali. Traktat powołujący do życia tę instytucję podpisano już w rok później. Plan Schumana uważa się za zalążek tego, czym dzisiaj jest Unia Europejska.

czytaj dalej